Pseudonaja textilis

ELAPIDAE

Eastern Brown Snake, Common Brown Snake

http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudonaja_textilis

 


[go back]

superior